Näin Hailuodon valokuituhanke etenee

Kunnan taloudellinen ja henkinen tuki on ensiarvoisen tärkeää meidän kaikkien yhteiselle valokuituverkkohankkeelle. Laadukas ja pitkäaikainen valokuituverkko tuo Hailuotoon uusia mahdollisuuksia niin koteihin, yrityksiin kuin kunnallekin. Hyvin todennäköisesti tämän päivän tietoliikennepalveluille naureskellaan Hailuodossa vuonna 2035 ja kuten nykyisin voidaan naureskella sille että vuonna 1995 lankapuhelimella soitettiin Hailuodosta ensimmäisiä kertoja Internetiin. Taisi moni meistä olla silloin sitä mieltä, että mihin tuota yhteyttä tarvitaan ja se maksaakin niin paljon.

Lähipäivinä tapaamme Viestintäviraston edustajat ja jätämme alustavan tukirahahakemuksen Viestintävirastoon, jota tulemme täydentämään vielä ennen lopullisen hakemuksen jättämistä. Viestintäviraston tukea on Hailuodon osalta saatavilla lähinnä runkoverkon ja laitetilojen rakentamisen, yhteyteen mantereelle sekä muutamiin asiakasliittymiin. Kyläverkkojen rakentamisen osalta tulemme hakemaan rahoitusta myös EU:n maaseudun kehittämisrahastosta. Maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 hankerahoituksen virallinen haku käynnistyy vuonna 2015.

Aloitamme nyt tekemään myös esisopimuksia liittymistä, jotta Hailuodon kunta ja osuuskuntamme voi varmistua siitä, että verkkoon saadaan riittävästi liittymiä. Lähiaikoina tulemme julkaisemaan myös HALAKOn omat www-sivut, josta hankkeen etenemistä on helppo seurata. Ensi vuoden alkupuolella järjestämme verkonrakentamisesta julkisen tarjouskilpailun. Tarjouskilpailun jälkeen varmistamme vielä hankkeen kannattavuuden ja osuuskuntamme tekee lopullisen päätöksen verkonrakentamisen aloittamisesta.

Tavoitteenamme on, että verkkoa päästään rakentamaan alkukesästä 2015 ja kesän loputtua alkaisi liittymien käyttöönotot. Kaikki liittymät pyritään asentamaan vuosien 2015 ja 2016 aikana ja eri alueiden rakentamien tulee määräytymään pitkälti asiakaskiinnostuksen mukaan. Näin sinä voit vaikuttaa verkon rakentamisen aikatauluihin liittymällä osuuskuntaan ja tekemällä alustavan esisopimuksen jo nyt. Esisopimukset eivät ole sinua sitovia sopimuksia, vaan vasta varsinainen allekirjoitettu sopimus sitoo sinua liittymän toimituksen osalta. Sitovia sopimuksia aletaan allekirjoittamaan keväällä tehtävän rakentamispäätöksen jälkeen, jolloin myös liittymien lopulliset maksut ovat jo selvillä.

Liity osuuskuntaan nyt ja tee samalla liittymästä esisopimus.:

Jukka Laine, osuuskunnan verkkosuunnittelija

—-
Tutustu myös osuuskunnan hallitukseen: [avaa linkki].

Mainokset

Hailuodon kunta on mukana laajakaistahankkeen rahoituksessa!

5.11.2014 kello 20.32:

Hailuodon kunnanvaltuusto päätti tänään noin klo 20.00 laajakaistahankkeen rahoitukseen osallistumisen (433 125€) puolesta ilman äänestystä.

Toki joitakin ehtoja on varmaan tulossa osuuskunnalle, mutta yksimielinen päätös.

Työ jatkuu!
Ilkka

Vastine 1.11.2014: Hailuodon tietoliikenteen kivijalkaa muurataan nyt

Vastine Aaro Sauvolan mielipidekirjoitukseen Kalevassa 30.10.2014. ”Kuntako Hailuodon laajakaistan rahoittajaksi”

Minun on puututtava kirjoitukseesi, joka pohjautuu täysin virheellisiin tietoihin ja ilmeisiin olettamuksiin. Hailuodon valokuituverkko, joka on Hailuodon kunnanvaltuuston käsittelyssä, on tasavertaisuushanke. Hankkeemme tavoitteena on ennen kaikkea tasavertaisuuden ja elinvoiman luominen Hailuotoon. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden tietoliikenneyhteyksien avulla luodaan tasavertaiset mahdollisuudet elää, asua ja tehdä työtä Hailuodossa verrattuna suurkaupunkien asukkaisiin. Toimivat yhteydet mm. mahdollistavat sujuvan etätyön tekemisen sekä vakituisille saaren asukkaille että loma-asunnoissa asuville.

Mainitsemasi Sauvola – Isolanoja alueella on saatavana vanhoihin puhelin kuparikaapeleihin pohjautuvia ADSL-liittymiä, ne eivät ole siis valokaapeliliittymiä, kuten annoit kirjoituksessasi ymmärtää. Viime vuosina teleoperaattorit ovat alkaneet hyvin aktiivisesti purkaa pois vanhoja puhelinpylväitä ja kuparikaapeleita koko Suomesta. Myös Hailuodossa tämä kehitys on ollut nähtävissä jo muutaman vuoden ajan. Näin eriarvoisuus on koettavissa myös Keskikylällä, puhumattakaan Ojakylästä ja Santosesta, joiden yhteydet ovat olleet puheenaiheena kautta aikojen.

Meidän laskelmiemme (tietolähde http://www.hailuoto.fi/sivu/fi/kuntainfo/Tietoa/) mukaan Hailuodon asuntokuntia 491 kpl, vapaa-ajan asuntoja 545 kpl ja yritystoimipaikkoja 81 kpl, joista tavoittelemme 250 – 400 liittymää vuoteen 2020 mennessä. Kotiliittymien liittymämaksuksi on muodostumassa 1200 €, josta on tehtävissä kotitalousvähennys tontilla ja kiinteistön sisällä tapahtuvasta työn osalta. Vastaavasti kuukausimaksuksi tavoitellaan 25-30 €/kk ja siitä ylöspäin liittymänopeudesta, teleoperaattorista ja lisäpalveluista riippuen.

Valtio on budjetoinut Laajakaista 2015 -hankkeelle varoja vuosille 2009-2015 ja uuden vastaavan hankkeen jatkosta ei ole tietoa. Viestintävirastolta erikseen haettavan tuen määrä on hankkeellemme enintään 433 125 €, joten tämä voi olla Hailuodolle ainulaatuinen tilaisuus saada hankkeeseen valtion tukea.

Hankkeen hyödynsaajina ovat mm. osuuskunnan jäsenet, alueen vakituiset ja loma-asukkaat sekä yritykset mukaan lukien teleoperaattorit, kunta, viranomaiset, seurakunta, posti, opetus, terveydenhuolto, liikenne, tiede, taide ja kulttuuri, jossa Hailuoto on viimeaikoina loistanut.

Kyllä pienen kunnan verorahoilla tässä asiassa on suuri merkitys tulevaisuutta silmälläpitäen. Uskon ja toivon, että kunnanvaltuusto tulee tekemään ensi keskiviikkona suuren päätöksen Hailuodon pitämisestä elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä kuntana pitkälle tulevaisuuteen. Me uskomme, että jokainen tähän hankkeeseen kunnan sijoittama euro tulee takaisin verotuloina tulevien vuosien saatossa.

Ilkka Sipilä, Hailuodon laajakaistaosuuskunta

ja myös veronmaksaja